YÖNETİM

Öncelikle OSSTEM İmplant’ın tüm sadık müşterilerine, yürekten minnettar olduğumu dile getirmek istiyorum.

Diş implantasyonu; özellikle nüfusun giderek yaşlanması, gelirlerin yükselmesi, sağlık sektörüne olan ilginin ve diğer faktörlerin yanı sıra estetik beğenilerin de artması sonucu; dünyanın gelişmiş ülkelerinde diş tedavisi için önemli bir unsur haline gelmiştir. Bu fenomen, tedaviye olan ihtiyacın artması sonucu etkili bir tedavi seçeneği olarak tamamen doğrulanmıştır.

Bu küresel trendi yakalamak amacıyla OSSTEM İmplant, daha iyi kalitede ürün sunma devamlılığını amaç edinmiş olmakla birlikte, Ar-Ge yatırımları ve yenilikleri de takip etmektedir. Sonuç olarak teknolojimizin ve kalitemizin dünya standartlarında olduğundan eminiz.

2010 yılında TS III SA, TS III HA ve CAS Kit dahil olmak üzere çeşitli yeni ürünler, piyasaya sunuldu. Çoğu klinik durumlarda kullanılabilen TS III HA, mükemmel osteogenezis yeteneği sunarken, % 20 oranında kemik iletim yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış bir teknolojiye sahiptir. Ayrıca, kendi teknolojimiz ve becerimizle bir implant üreticisi tarafından üretilen rehberlik sistemi dünyada ikinci olan OSSTEM Guid’ı üretmiş olup, pek çok klinik alanda uygulamalara başlanmıştır.

Şu an OSSTEM İmplant, SA yüzeyinde HA Nano-parçacık ile kaplı yeni bir ürün olarak Bio-SA’yı piyasaya sunmaya hazırlamaktadır. Ayrıca OSSTEM tarafından geliştirilen dünyanın ilk yeni Osseo-endüktif bileşik olarak kendi tarafından osteogenezisi indükleyen PEP7 için bir klinik çalışma yürütülmektedir. PEP7’nin seri üretimi başlandığı takdirde diş implant ve kemik değişimi piyasası da dâhil olmak üzere, kemik ile ilgili piyasada lider konumuna yükselmesi beklenmektedir.

OSSTEM İmplant’ın ürünleri, Güney Kore başta olmak üzere ABD, Japonya, Çin, Hindistan ve Almanya dâhil dünya çapında 45 ülkede kullanılmaktadır. 2010 yılında OSSTEM İmplant adıyla dünya pazarındaki satış rakamları 50 milyon USD olarak gösterildi. OSSTEM İmplant, 19 yerel şirketlerimizle hızla büyüyerek şimdi diş implant pazarı için Güney Kore iç pazarda 1’inci, Asya-Pasifik pazarında 1’inci ve dünya pazarında 6’ıncı sırada olmak üzere uzmanlaşmış bir implant üretici olmuştur.

Biz, hem müşteri hizmetimizi ve eğitim programlarımızı daha ileri seviyeye taşıyacak; hem de kalitenin devamlı gelişimi ve marka farklılaşması ile diş sektöründe, müşterilerimize daha iyi hizmet sunarak, onları klinik yönetimine teşvik edeceğiz. Ayrıca diş implantasyon alanında küresel bir standarta sahip, lider bir implant firma olarak “İnsan serveti ve sağlığının gelişimi” anahtar yönetim ilkemizi yerine getireceğiz.

Çok teşekkür ederim.